Red de kære truede dyrearter

Naturen er noget af de helligste vi har, og det er så sandelig også noget som vi skal sørge for at passe på. Det er alt andet lige noget af det, som også kommer til at betyde meget for verden hvis den går under. Man har jo altid lært, at det er bien og blomster som sørger for det hele fungere, og hvis man udrydder dem hvordan har vi så tænkt os at få det til at hænge sammen. Det er alt andet lige noget af det, som også kommer bag på mange at vi allerede er nået så langt at vi allerede er i gang med at udrydde bierne. 7 arter er blevet anslået til at være truet, og det er jo bare så tragisk. At vi ikke kan finde ud af, at passe på det som får det hele til at fungere. Vi lærer aldrig som mennesker, ikke før det virelig spidser til. Det er alt andet lige noget som har stået på i lang tid, men nu begynder det at vise sig.