Landet og storbyen

Det er rart at der er to forskellige kontraster man kan bo i og så er der faktisk også muligheden for at kunne komme til bo i noget der ligner mellemvejen. For det meste vælger folk et sted og bo, og så bliver de også boende der, men i dag er der også nogle som vandrer mellem de to kontraster. Nogle gange kan det bare blive for meget storbyen, og man får nok af alle de mennesker, som hele tiden er rundt om en, og det er noget som man så kan kontraste ved at flytte ud på landet. Men hvis det er for meget stilhed til, eller er der for langt mellem naboerne, kan man også sagtens flytte ind til udkanten af en storby. Det vil sige at man også her får noget af begge verdener, for her kan man både finde flere mennesker end på landet, og det modsatte gælder så for landet og om til storbyen.