En forbindelse til nettet

Det er mere eller mindre alle her i landet som har adgang til nettet, og grunden til det er blandt andet at det på et mere globalt niveau også er blevet et almindeligt eje at have internet, i hvert fald for de dele af verdenen, hvor man har et mere struktureret tilgang til det. For lande som Afrika kan man se at der er mange steder hvor man slet ikke har internet, og man kan så også spørge sig selv om hvad det så er de skal bruge det til hvis det er de får noget. Det er alt andet lige ikke fordi deres liv så ville blive så meget bedre, for man har ikke rigtig noget at bruge nettet til. Der er nok ikke lige nogle virksomheder som kommer levere nogle pakker til sin adresse midt ude på savannen. Men man kan håbe på det er noget som alle får på et eller andet tidspunkt et sted ude i fremtiden.