En bedre fremtid

Det er svært at være moderne leder, for der er rigtig mange aspekter og teorier, metoder og meget andet som man dagligt skal bruge og tænke over. For det er ikke lige så sort og hvidt som det førhen har været og det er alt andet lige også en meget god ting, for det giver os et helt andet perspektiv af hvordan man skal anse sine ansatte og så videre. For det er alt andet lige noget som ændrer sig meget henover tiden og man kommer sikkert til at se mange andre problemstillinger som man skal løse for fremtiden, og det er alt andet lige op til lederne at gøre den indsats og sørge for at man kan skabe en virksomhed der holder i det længere løb. Leder bliver stillet en masse krav, og en af dem er blandt andet at man skal mestre eller det ville i hvert fald være en rigtig god ide hvis det var at man nu sørgede for at sætte sig ind i sådan noget som design thinking.

Et vigtigt term

Hvis det er man ikke har skabt bekendtskab med dette ord, er design thinking noget af det man skal sørge for at have styr på. For det giver som leder og ansat mulighed for at finde løsninger der skaber en bedre fremtid, frem for at man bare finder et problem og så løser man det. design thinking tager det ligesom lige et skridt videre ,og her tænker man mere på den lange bane. For man kan løse nok så mange problemer her og nu, men hvis det er noget som kan vende tilbage senere hen er det alt andet lige også noget man bør gør noget ved, og det er her design thinking kommer ind i billedet. Hvis man tænker på hvad er design thinking er man sikkert ikke den eneste, men det er i bund og grund bare en moderne uddannelse inden for ledelse, og der findes mange forskellige tilgange til moderne uddannelse inden for ledelse og her er design thinking helt sikkert noget som går igen og igen i erhvervslivet.